Kvalita vody v rybníku Marvánek

03.07.2017 13:13

Návštěvníci okolí rybníka Marvánek se mohli v posledních několika týdnech setkat s nehezkým pohledem na jeho hladinu, kterou z velké části pokrývala vrstva rozkládajících se řas. Od možnosti koupání byli odrazeni vylepenou informací o přemnožení motolic, které zapřičiňují kožní problémy a následné alergie.

Vytváření řas a mikroorganizmů (planktonu, fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu) je standardní přírodní proces, ke kterému dodchází ve všech vodních prostředích. Může být umocněno splavováním živin do dané lokality (např. z polí, nebo odpadních vod). Pokud je nastaveno optimální biologické prostření, nedochází k negativním jevům, které jsou v současné době na rybníku viditelné. Mylnou představou je, že za přemnožení těchto organizmů může vysoké zarybnění, je tomu právě naopak, protože především ryby výše popsané organismy a řasy konzumují a vodu tak čistí. Naše organizace ovšem v současné době nemůže tyto vlivy nijak biologicky korigovat. V rámci dotačního titulu na odbahnění, který byl získán z programu Životního prostředí EU máme striktně dány mantinely pro nasazení rybí obsádky a tyto jsou z našeho pohledu více než směšné. Jedná se např. o možnost vysazení Kapra v max. váze 100 kg (1 dospělá ryba v průměru váží 2 - 3 kg), vysazení Perlína (jako původního rybího druhu), nebo Candáta vše max. váhách jednotek kilogramů ročně a to po dobu 10 let od revitalizace.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na ploše 2,13 ha, kterou Marvánek zaujímá není v možnostech stávající obsádky ryb biologickou masu živin odbourávat. Jediné co může zlepšit kvalitu vody jsou vytrvalejší deště, které řasu rozmělní, její sběr, případné zlepšení biologických faktorů v dalších letech. Na druhou stranu musíme konstatovat, že získat v dnešní době finance na revitalizace vodních ploch není jednoduché a tyto akce jsou dosti nákladné. Bohužel stávající stav je i z našeho pohledu neutěšený. 

Pro srovnání v Mlýnském rybníku, který je od letošního roku využíván jako sportovní revír a je nasazen rybí obsádkou v obvyklé míře k takovýmto jevům nedochází.