Příspěvek v rámci grantového řízení MěÚ Říčany

11.02.2018 20:14

V roce 2017 získala naše organizace dotaci v rámci grantového řízení MěÚ Říčany na provoz organizace v celkové částce 85.600 Kč. Ze získané částky jsme financovali např. nákup ryb pro naše členy, chod rybářského kroužku, nákup ochranných pomůcek, krmení, přípravků pro zlepšení kvality vody a opravy hospodářských a rybochovných zařízení. Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou částku.