Příspěvek v rámci grantového řízení MěÚ Říčany

30.11.2018 12:00

V průběhu podzimních měsíců se podařilo zajistit nákup rybí obsádky (kapr) pro zkvalitnění zarybnění námi obhospodařovaných sportovních revírů nad rámec standardního zarybňovacího plánu. Celkové náklady na rybí obsádku činily 114.550 Kč z čehož 100.000 Kč nám na nákup ryb poskytl MěÚ Říčany.

Rádi bychom tímto za poskytnutou finanční podporu MěÚ Říčany poděkovali a věříme, že se opětovně finační prostředky podaří nalézt i v příštím roce.