Příspěvek v rámci grantového řízení MěÚ Říčany

22.01.2019 11:15

V rámci grantového řízení MěÚ Říčany v roce 2018 získala naše organizace dotaci na provoz organizace v celkové částce 136.950,- Kč. Ze získané částky jsme financovali např. nákup ryb pro naše členy, chod rybářského kroužku a jeho vybavení, nákup ochranných pomůcek, krmení, přípravků pro zlepšení kvality vody a opravy hospodářských a rybochovných zařízení, provzdušňovací aerátory na okysličení vody na rybnících.

Rádi bychom tímto za poskytnutou finanční podporu MěÚ Říčany poděkovali a věříme, že se opětovně finanční prostředky podaří nalézt i v příštím roce.

S rybářským pozdravem

Petrův zdar

Pavel Novák (předseda MO Říčany)