Rekonstrukce Komorového rybníka

31.12.2015 11:31

V rámci grantového řízení 2015  vypisovaného městem Říčany jsme zažádali o příspěvek na rekonstrukci Komorového rybníka, který byl již v celkovém neutěšeném stavu a v rámci provádění odbahňovacích prací na rybníku Marvánek bylo vhodné přikročit k jeho revitalizaci.

Rekonstrukce zahrnovala vyrovnání a utužení svahů, odtěžení nahromaděného sedimentu, demolici nevyhovujícího požeráku, usazení požeráku prefabrikovaného a vybetonování nového loviště. V následujícím roce přikročíme ke zbudování obslužné lávky a fixaci svahů.

Na rekonstrukci se podíleli všichni naši aktivní členové, kterým patří dík za vysoké pracovní nasazení.

Výsledkem je kvalitní a především funkční dílo, které bude sloužit dalším generací a může být vzorem jak komplexně při podobných akcích k revitalizacím rybníků přistupovat.

V sekci Fotogalerie naleznete několik fotografií z celé akce