Úmrtí

29.11.2016 20:23

S lítostí Vám oznamujeme, že nás v pátek 18.11. 2016, po těžké nemoci ve věku nedožitých 70 let, opustil náš dlouholetý přítel, jednatel, rybář pan Jiří Linka. Naším členem byl od roku 1977 a od roku 1985 působil jako jednatel. Pokud to šlo, nevynechal jedinou příležitost a aktivně se podílel na všech našich činnostech - pracovních brigádách, výlovech, prodejích povolenek, funkcionářských pracích, které měl vždy pečlivě zpracovány. Náš spolek v něm ztrácí velkou oporu, kterou bude těžko nahrazovat. Nejvíce jsme si cenili jeho optimismu a neutuchajícího entuziasmu se kterým přistupoval ke všem životním výzvám.

Čest jeho památce!