V neděli 2.4. 2017 otevíráme nový revír 411 196 Mlýnský rybník

15.03.2017 20:00

V neděli 2.4. 2017 bude rybářské veřejnosti prvně otevřen nově ustavený revír        411196 Mlýnský rybník. Revír spadá do mimopstruhového režimu a je možno na něm lovit na Středočeské, Celosvazové a Celorepublikové mimopstruhové povolenky.

Žádáme rybáře, aby se seznámili s bližšími podmínkami rybolovu na tomto revíru, které je nutno dodržovat a budou ze strany rybářské stráže a městské policie pravidelně kontrolovány.

Rybářský revír 411 196 Mlýnský rybník                                                  

Mimopstruhový revír

Hospodaří MO Říčany                                                                           rozloha 2,6 ha

GPS: 49.9940936N, 14.6551589E

Popis bližších podmínek rybolovu

Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybníka. Na pravé straně od bezpečnostního přelivu po začátek zahrady prvního domu. Zákaz lovu ryb v příbřežní oblasti přítoku – chráněná rybí oblast označena cedulemi. Zákaz označování krmných a lovných míst, vnadění povoleno. Zákaz používání zařízení k vyhledávání ryb (echolotů, atd.) a vábniček. Lovící je povinen mít u sebe podběrák a při vylovování ryb jej používat. Lovící je povinen s jakoukoli ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je taktéž povinen mít u sebe.

Zvýšené lovné míry jsou stanoveny u Štiky na 60 cm a Lína na 30 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), Amur nad 90 cm (včetně), Lín nad 50 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na maximálně 2 ks. Přisvojí – li si rybář v kalendářním dni 2 kusy vyjmenovaných ryb (Kapr, Amur, Candát, Štika, Sumec, Úhoř, Pstruh), či jejich kombinace končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.

Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Lovící jsou povinni na lovných místech udržovat pořádek. Zakazuje se používání skleněných nádob. Na revíru je zřízeno jedno chytací místo s předností rybolovu pro vozíčkáře – invalidy. Možnost parkování je v ulicích Wolkerova a Březinova na záchytných parkovištích.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil u vody v atraktivní lokalitě centra Říčan.