Výroční členská schůze 2019

01.03.2019 20:00

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 16. března od 9:00 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Volba nového člena výboru
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2018
 5. Zpráva jednatele za rok 2018
 6. Účetní uzávěrka za rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2018
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019
 10. Zpráva rybářské stráže 2018
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Úprava poplatků organizace, cestovní náhrady
 13. Zvýšení náhrady za brigádnickou povinnost
 14. Diskuse
 15. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO