Zákaz rybolovu na revíru 411 073 Říčanský potok 2 (rybník Jureček)

16.09.2017 15:00

                                            

ČRS MO Říčany, z.s. vyhlašuje na základě žádosti MěÚ Říčany zákaz rybolovu na revíru 411 073 Říčanský potok 2 s platností od 16.9. 2017, z důvodu výlovu rybí obsádky a následné revitalizace této vodní plochy. Jedná se o plánovanou akci v rámci které bude odtěžen sediment ze dna nádrže, bude modelováno koryto potoka Rokytka nad nádrží, vytvořeno litorální pásmo v části nátoku rybníka a upraveno výpustní zařízení nádrže. Celá akce je plánována v zimním období s tím, že k optětovnému napuštění by mělo dojít v měsících březnu, nebo dubnu 2018.