Novinky

25.11.2019 18:00

V sekci Kalendář akcí naleznete termíny prodejů povolenek pro rok 2020.

Prodej povolenek 2020

V sekci Informace naleznete informace k prodeji povolenek na rok 2020 a informace ke zpracování a odevzdávání povolenek za rok 2019.

Info k prodeji povolenek 2020

 

18.03.2019 18:04

V sekci Informace naleznete článek o našem dětském rybářském kroužku

Rybářský kroužek v Říčanech – pojďte mezi nás

01.03.2019 20:00

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 16. března od 9:00 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Volba nového člena výboru
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2018
 5. Zpráva jednatele za rok 2018
 6. Účetní uzávěrka za rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2018
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019
 10. Zpráva rybářské stráže 2018
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Úprava poplatků organizace, cestovní náhrady
 13. Zvýšení náhrady za brigádnickou povinnost
 14. Diskuse
 15. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO                                                                    

22.01.2019 11:15

V rámci grantového řízení MěÚ Říčany v roce 2018 získala naše organizace dotaci na provoz organizace v celkové částce 136.950,- Kč. Ze získané částky jsme financovali např. nákup ryb pro naše členy, chod rybářského kroužku a jeho vybavení, nákup ochranných pomůcek, krmení, přípravků pro zlepšení kvality vody a opravy hospodářských a rybochovných zařízení, provzdušňovací aerátory na okysličení vody na rybnících.

Rádi bychom tímto za poskytnutou finanční podporu MěÚ Říčany poděkovali a věříme, že se opětovně finanční prostředky podaří nalézt i v příštím roce.

S rybářským pozdravem

Petrův zdar

Pavel Novák (předseda MO Říčany)

05.12.2018 12:00

V sekci Kalendář akcí naleznete termíny prodejů povolenek pro rok 2018.

Prodej povolenek 2019

V sekci Informace naleznete informace k prodeji povolenek na rok 2019 a informace ke zpracování a odevzdávání povolenek za rok 2018.

Info k prodeji povolenek 2019

05.12.2018 12:00

V sekci fotogalerie naleznete fotografie z podzimního výlovu Hubačovského rybníka

crsricany.webnode.cz/fotogalerie/

30.11.2018 12:00

V průběhu podzimních měsíců se podařilo zajistit nákup rybí obsádky (kapr) pro zkvalitnění zarybnění námi obhospodařovaných sportovních revírů nad rámec standardního zarybňovacího plánu. Celkové náklady na rybí obsádku činily 114.550 Kč z čehož 100.000 Kč nám na nákup ryb poskytl MěÚ Říčany.

Rádi bychom tímto za poskytnutou finanční podporu MěÚ Říčany poděkovali a věříme, že se opětovně finační prostředky podaří nalézt i v příštím roce.

09.04.2018 11:31

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 14. dubna od 8:30 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Volba nového výboru MO a předsedy
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2017
 5. Zpráva jednatele za rok 2017
 6. Účetní uzávěrka za rok 2017
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2017
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 10. Zpráva rybářské stráže 2017
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Diskuse
 13. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO                                                                      

21.03.2018 20:00

Od 1.4. 2018 dochází k novelizaci § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb. o denních dobách rybolovu.

Podrobnosti v sekci Informace

crsricany.webnode.cz/informace/

 Informace

11.02.2018 20:14

V roce 2017 získala naše organizace dotaci v rámci grantového řízení MěÚ Říčany na provoz organizace v celkové částce 85.600 Kč. Ze získané částky jsme financovali např. nákup ryb pro naše členy, chod rybářského kroužku, nákup ochranných pomůcek, krmení, přípravků pro zlepšení kvality vody a opravy hospodářských a rybochovných zařízení. Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou částku.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Souhlasíte se změnou Stanov ČRS ve znění jak je předkládána?

Ano (1)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 2

Anketa

Souhlasíte s reakcí naší MO na připravované změny v ČRS?

Ano (1)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 2