Novinky

07.06.2016 10:59

V sobotu 4.6. 2016 jsme zaznamenali menší úbytek vody v rybníku Marvánek. Tomuto poklesu hladiny jsme nepřikládali vzhledem k vysokým teplotám vyšší váhu. V neděli 5.6. ráno jsme díky informacím od našich členů a z řad veřejnosti zjisitili, že úbytek vody v rybníce je více naž markatní. Vzhledem ke značnému poklesu hladiny byla zjištěna příčina klesání a to trhlina v hrázi v blízkosti požeráku, která nebyla v sobotu patrná. V rámci bezpečnostních procesů byli na místo této nebezpečné situace svoláni členové krizového řízení města. Rozhodlo se, že stav besprostředně neiohrořuje lidské životy, ani majetek a do celkového odtečení vody z rybníka nebude možné situaci usměrňovat. K celkovému vypuštění rybníka došlo v neděli okolo 17 hodiny. V pondělí se na místo dostavila stavební firma, která realizovala odbahnění rybníka a zástupci správy majetku města, aby zjistili důvod protržení. Bylo konstatováno, že v rámci stavebních úprav bylo narušeno zatrubnění odtoku požeráku, které se tlakem vody zbortilo a došlo k odtečení vody v rybníce tímto potrubím. V současné době probíhají jednání o způsobu opravy.

V sekci Fotogalerie naleznete fotografie z události.

crsricany.webnode.cz/fotogalerie/

26.05.2016 10:00

V sekci informace naleznete znění novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.

crsricany.webnode.cz/informace/

26.03.2016 23:33

V sobotu 12.3. 2016 jsme do opětovně napuštěného rybníka Jureček, který obhospodařujeme v rámci sportovního rybolovu pod číslem revíru 411 073 Říčanský potok 2, vysadili rybí obsádku. Zastoupen je především Kapr, Amur, Štika a Candát.

Připomínáme rybářům, že lovit je možno pouze z pravého břehu nádrže a v rámci lázeňského režimu je zakázáno vnadění a používání krmítek.

Přejeme krásné chvíle u vody.

31.12.2015 11:31

V rámci grantového řízení 2015  vypisovaného městem Říčany jsme zažádali o příspěvek na rekonstrukci Komorového rybníka, který byl již v celkovém neutěšeném stavu a v rámci provádění odbahňovacích prací na rybníku Marvánek bylo vhodné přikročit k jeho revitalizaci.

Rekonstrukce zahrnovala vyrovnání a utužení svahů, odtěžení nahromaděného sedimentu, demolici nevyhovujícího požeráku, usazení požeráku prefabrikovaného a vybetonování nového loviště. V následujícím roce přikročíme ke zbudování obslužné lávky a fixaci svahů.

Na rekonstrukci se podíleli všichni naši aktivní členové, kterým patří dík za vysoké pracovní nasazení.

Výsledkem je kvalitní a především funkční dílo, které bude sloužit dalším generací a může být vzorem jak komplexně při podobných akcích k revitalizacím rybníků přistupovat.

V sekci Fotogalerie naleznete několik fotografií z celé akce

14.11.2015 23:58

V sobotu 7.11. 2015 proběhl výlov revíru 411 073 Říčanský potok 2 - rybník Jureček. Ve Fotogalerii najdete fotografie z průběhu výlovu. Ukázalo se, že revír skrýval i několik parádních ryb a představuje atraktivní sportovní lokalitu díky pravidelnému zarybňování.

Rybník bude zimněn a na jaře 2016 dojde k opětovnému napuštění a vysazení rybí obsádky.

14.11.2015 23:29

Udělejte si radost, nebo nadělte rybářům nevšední dárek v podobě povolenky k lovu ryb na rok 2016 pod vánoční stromeček.

První prodej povolenek na rok 2016 se uskuteční již v sobotu 12. prosince 2015.

14.11.2015 23:24

V sekci Informace jsme přidali informační list k prodeji povolenek na rok 2016, návod na zpracování oddílu II povolenky "Sumář" a formulář pro výdej povolenky.

28.12.2014 18:57

V sekci informace jsme přidali informační list pro prodej povolenek 2015, návod na zpracování oddílu II povolenky "Sumář" a formulář pro výdej povolenky.

28.12.2014 18:54

V sekci kalendář akcí naleznete termíny prodeje povolenek.

20.04.2011 16:01

Nově jsem spustili webové stránky Říčanských rybářů.

<< 1 | 2 | 3

Anketa

Preferujete placení brigádní povinnosti před jejím fyzickým odpracováním?

Ano (3)
Ne (2)

Celkový počet hlasů: 5