Novinky

15.11.2017 22:11

V sekci Kalendář akcí naleznete termíny prodejů povolenek pro rok 2018.

crsricany.webnode.cz/kalendar-akci/

V sekci Informace naleznete informace k prodeji povolenek na rok 2018 a informace ke zpracování a odevzdávání povolenek za rok 2017.

crsricany.webnode.cz/informace/

 

16.09.2017 15:00

                                            

ČRS MO Říčany, z.s. vyhlašuje na základě žádosti MěÚ Říčany zákaz rybolovu na revíru 411 073 Říčanský potok 2 s platností od 16.9. 2017, z důvodu výlovu rybí obsádky a následné revitalizace této vodní plochy. Jedná se o plánovanou akci v rámci které bude odtěžen sediment ze dna nádrže, bude modelováno koryto potoka Rokytka nad nádrží, vytvořeno litorální pásmo v části nátoku rybníka a upraveno výpustní zařízení nádrže. Celá akce je plánována v zimním období s tím, že k optětovnému napuštění by mělo dojít v měsících březnu, nebo dubnu 2018.

03.07.2017 13:13

Návštěvníci okolí rybníka Marvánek se mohli v posledních několika týdnech setkat s nehezkým pohledem na jeho hladinu, kterou z velké části pokrývala vrstva rozkládajících se řas. Od možnosti koupání byli odrazeni vylepenou informací o přemnožení motolic, které zapřičiňují kožní problémy a následné alergie.

Vytváření řas a mikroorganizmů (planktonu, fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu) je standardní přírodní proces, ke kterému dodchází ve všech vodních prostředích. Může být umocněno splavováním živin do dané lokality (např. z polí, nebo odpadních vod). Pokud je nastaveno optimální biologické prostření, nedochází k negativním jevům, které jsou v současné době na rybníku viditelné. Mylnou představou je, že za přemnožení těchto organizmů může vysoké zarybnění, je tomu právě naopak, protože především ryby výše popsané organismy a řasy konzumují a vodu tak čistí. Naše organizace ovšem v současné době nemůže tyto vlivy nijak biologicky korigovat. V rámci dotačního titulu na odbahnění, který byl získán z programu Životního prostředí EU máme striktně dány mantinely pro nasazení rybí obsádky a tyto jsou z našeho pohledu více než směšné. Jedná se např. o možnost vysazení Kapra v max. váze 100 kg (1 dospělá ryba v průměru váží 2 - 3 kg), vysazení Perlína (jako původního rybího druhu), nebo Candáta vše max. váhách jednotek kilogramů ročně a to po dobu 10 let od revitalizace.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na ploše 2,13 ha, kterou Marvánek zaujímá není v možnostech stávající obsádky ryb biologickou masu živin odbourávat. Jediné co může zlepšit kvalitu vody jsou vytrvalejší deště, které řasu rozmělní, její sběr, případné zlepšení biologických faktorů v dalších letech. Na druhou stranu musíme konstatovat, že získat v dnešní době finance na revitalizace vodních ploch není jednoduché a tyto akce jsou dosti nákladné. Bohužel stávající stav je i z našeho pohledu neutěšený. 

Pro srovnání v Mlýnském rybníku, který je od letošního roku využíván jako sportovní revír a je nasazen rybí obsádkou v obvyklé míře k takovýmto jevům nedochází.

20.06.2017 12:53

ČRS získal na základě žádosti u Ministertsva Zemědělství výjimku pro 24 hodinový rybolov na vybraných revírech jednotlivých územních svazů. Jejich soupis uvádíme níže.

15.04.2017 21:38

Na konci března jsme z vlastní produkce nasadili revír Říčanský potok 2, Kaprem, Amurem, Línem, Candátem a Štikou a do nového rybářského revíru Mlýnský rybník obsádku Kapra, Amura, Lína, Candáta, Bílé ryby a pro oživení přidali i Tolstolobika a Sumce. Mlýnský rybník jsme následně dosadili z přispění dara MěÚ Říčany Kaprem z rybářství Vavřinec. Všechny ryby byly v dobré kondici a obzvláště 2,5 - 3 kg Kapři z Vavřince byli nádherní. Věříme, že jsme tak připravili atraktivní vody pro všechny sportovní rybáře. Ve fotogalerii naleznete několik příspěvků z vysazování.

crsricany.webnode.cz/fotogalerie/

15.03.2017 20:00

V neděli 2.4. 2017 bude rybářské veřejnosti prvně otevřen nově ustavený revír        411196 Mlýnský rybník. Revír spadá do mimopstruhového režimu a je možno na něm lovit na Středočeské, Celosvazové a Celorepublikové mimopstruhové povolenky.

Žádáme rybáře, aby se seznámili s bližšími podmínkami rybolovu na tomto revíru, které je nutno dodržovat a budou ze strany rybářské stráže a městské policie pravidelně kontrolovány.

Rybářský revír 411 196 Mlýnský rybník                                                  

Mimopstruhový revír

Hospodaří MO Říčany                                                                           rozloha 2,6 ha

GPS: 49.9940936N, 14.6551589E

Popis bližších podmínek rybolovu

Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybníka. Na pravé straně od bezpečnostního přelivu po začátek zahrady prvního domu. Zákaz lovu ryb v příbřežní oblasti přítoku – chráněná rybí oblast označena cedulemi. Zákaz označování krmných a lovných míst, vnadění povoleno. Zákaz používání zařízení k vyhledávání ryb (echolotů, atd.) a vábniček. Lovící je povinen mít u sebe podběrák a při vylovování ryb jej používat. Lovící je povinen s jakoukoli ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je taktéž povinen mít u sebe.

Zvýšené lovné míry jsou stanoveny u Štiky na 60 cm a Lína na 30 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), Amur nad 90 cm (včetně), Lín nad 50 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na maximálně 2 ks. Přisvojí – li si rybář v kalendářním dni 2 kusy vyjmenovaných ryb (Kapr, Amur, Candát, Štika, Sumec, Úhoř, Pstruh), či jejich kombinace končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.

Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Lovící jsou povinni na lovných místech udržovat pořádek. Zakazuje se používání skleněných nádob. Na revíru je zřízeno jedno chytací místo s předností rybolovu pro vozíčkáře – invalidy. Možnost parkování je v ulicích Wolkerova a Březinova na záchytných parkovištích.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil u vody v atraktivní lokalitě centra Říčan.

23.02.2017 17:34

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 11. března 2017 od 9 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební a návrhové komise
 3. Předání vyznamenání dlouholetým členům
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2016
 5. Zpráva jednatele za rok 2016
 6. Účetní uzávěrka za rok 2016
 7. Návrh rozpočtu na rok 2017
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2016
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2017
 10. Zpráva rybářské stráže 2016
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Diskuse
 13. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO                                                                             

29.11.2016 20:23

S lítostí Vám oznamujeme, že nás v pátek 18.11. 2016, po těžké nemoci ve věku nedožitých 70 let, opustil náš dlouholetý přítel, jednatel, rybář pan Jiří Linka. Naším členem byl od roku 1977 a od roku 1985 působil jako jednatel. Pokud to šlo, nevynechal jedinou příležitost a aktivně se podílel na všech našich činnostech - pracovních brigádách, výlovech, prodejích povolenek, funkcionářských pracích, které měl vždy pečlivě zpracovány. Náš spolek v něm ztrácí velkou oporu, kterou bude těžko nahrazovat. Nejvíce jsme si cenili jeho optimismu a neutuchajícího entuziasmu se kterým přistupoval ke všem životním výzvám.

Čest jeho památce!

29.11.2016 20:20

V rámci podzimního období jsme 29.11. vysadili do rybníka Jureček 180 ks krásného Pstruha duhového. Věříme, že tato atraktivní ryba přinese rybářům spoustu krásných zážitků.                                                             

19.11.2016 19:44

Ve spolupráci se Středočeským územním svazem připravujeme ustavení nového rybářského revíru Mlýnský rybník v samém centru Říčan. Revír bude fungovat v mimopstruhovém režimu a lovit na něm budou moci držitelé středočeských uzemních, celosvazových a celorepublikových povolenek.

Věříme, že tak přineseme členům Českého rybářského svazu revír v blízkosti Prahy v atraktivním prostředí. Počítáme i s možností lovu ryb pro handicapované rybáře.

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Souhlasíte se změnou Stanov ČRS ve znění jak je předkládána?

Ano (1)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 2

Anketa

Souhlasíte s reakcí naší MO na připravované změny v ČRS?

Ano (1)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 2