Dotace v rámci grantového řízení 2016 Města Říčany

Místní organizace Českého rybářského svazu Říčany, díky dotaci na provoz, využila finanční prostředky z grantu na podporu práce s mládeží, revitalizaci části areálu a nákup zařízení a pomůcek pro naši činnost.

Z prostředků byly financovány úpravy rybníků a sádek v areálu MO, především rybníku "C" včetně rekonstrukce vypouštěcích zařízení, pořízení ochranných a pracovních pomůcek např. loveckých holin a nákup kontejneru pro skladování krmných obilovin.

Část finančních prostředků jsme využili na nákup rybí obsádky do rybníka Dobrák v areálu MO. Tento rybník využíváme k hospodářské činnosti, výuce mladých začínajících rybářů a k provozu rybářského kroužku. Pořádáme zde každoročně rybářské závody pro malé rybáře a kromě chycených ryb si každý odnese malou pozornost.

Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou dotaci, díky které můžeme rozvíjet práci s mládeží a zlepšovat činnost našeho spolku.