MO Říčany získala grant na provoz MěÚ Říčany

Děkujeme městu Říčany za poskytnutí grantu na provoz v roce 2019