Rybářský kroužek v Říčanech – pojďte mezi nás

Již více než deset let funguje ve spolupráci s 1. ZŠ v Říčanech kroužek dětí, které mají zájem o rybařinu a přírodu. Své zkušenosti pomáhají předávat dětem dva dlouholetí členové říčanské organizace.

Naší líhní mladých rybářů a rybářek prošlo několik desítek dětí, z nich dokonce některé začaly studovat Střední rybářskou školu v Třeboni. Našim cílem je děti motivovat nejen pro rybaření, ale i vztahu k přírodě jako takové.

Proto mládež, při pobytu u vody, upozorňuji na různé projevy přírody a vztahu nás lidí k ní. Ať se jedná o ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz či rostliny. Tyto aktivní pobyty u vody prožíváme s dětmi v okolí rybníka Marvánek a v areálu místní organizace, od jara do pozdních podzimních dní. V chladných měsících studujeme v teple školní třídy 1. ZŠ na Masarykově náměstí. Děti učíme teorii, týkající se pravidel rybářského řádu, probíráme různé techniky rybolovu, druhy ryb, jejich výskyt a projevy. Je pravdou, že děcka nejvíc baví pobyt u vody, ale teorie práv a povinností rybáře je také velice důležitá.

V průběhu lovné sezóny vždy pořádá naše organizace rybářské závody, kterých se rybářský kroužek pravidelně zúčastňuje, a mladí rybáři jsou za své snažení odměněni. Nikdo neodejde s prázdnou. Pro nejlepší jsou připraveny pruty, navijáky a ostatní obdrží nějakou rybářskou drobnost a sladkost.

Jsem velice rád, že je stále zájem dětí o rybaření a přírodu.

Závěrem bych poděkoval 1. ZŠ Masarykovo nám., za propůjčení třídy v zimních měsících, městu Říčany za podporu místní rybářské organizace pomocí grantů, ze kterých čerpáme prostředky právě pro mladé začínající rybáře a rybářky a na závěr obětavým vedoucím rybářského kroužku panu Jaroslavu Hladovi a panu Zdeňku Habšudovi za jejich trpělivost a výdrž s dětmi.

 

Kontakt pro nové zájemce do rybářského kroužku je Z. Habšuda – tel: 607 930 709

Z rybářským pozdravem „Petrův Zdar"                                                          Pavel Novák, předseda organizace