Nově ustavené revíry s možností rybolovu 24 hodin

20.06.2017 12:53

ČRS získal na základě žádosti u Ministertsva Zemědělství výjimku pro 24 hodinový rybolov na vybraných revírech jednotlivých územních svazů. Jejich soupis uvádíme níže.