Novinky

05.12.2018 12:00

V sekci Kalendář akcí naleznete termíny prodejů povolenek pro rok 2018.

Prodej povolenek 2019

V sekci Informace naleznete informace k prodeji povolenek na rok 2019 a informace ke zpracování a odevzdávání povolenek za rok 2018.

Info k prodeji povolenek 2019

05.12.2018 12:00

V sekci fotogalerie naleznete fotografie z podzimního výlovu Hubačovského rybníka

crsricany.webnode.cz/fotogalerie/

30.11.2018 12:00

V průběhu podzimních měsíců se podařilo zajistit nákup rybí obsádky (kapr) pro zkvalitnění zarybnění námi obhospodařovaných sportovních revírů nad rámec standardního zarybňovacího plánu. Celkové náklady na rybí obsádku činily 114.550 Kč z čehož 100.000 Kč nám na nákup ryb poskytl MěÚ Říčany.

Rádi bychom tímto za poskytnutou finanční podporu MěÚ Říčany poděkovali a věříme, že se opětovně finační prostředky podaří nalézt i v příštím roce.

09.04.2018 11:31

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 14. dubna od 8:30 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Volba nového výboru MO a předsedy
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2017
 5. Zpráva jednatele za rok 2017
 6. Účetní uzávěrka za rok 2017
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2017
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 10. Zpráva rybářské stráže 2017
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Diskuse
 13. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO                                                                      

21.03.2018 20:00

Od 1.4. 2018 dochází k novelizaci § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb. o denních dobách rybolovu.

Podrobnosti v sekci Informace

crsricany.webnode.cz/informace/

 Informace

11.02.2018 20:14

V roce 2017 získala naše organizace dotaci v rámci grantového řízení MěÚ Říčany na provoz organizace v celkové částce 85.600 Kč. Ze získané částky jsme financovali např. nákup ryb pro naše členy, chod rybářského kroužku, nákup ochranných pomůcek, krmení, přípravků pro zlepšení kvality vody a opravy hospodářských a rybochovných zařízení. Děkujeme MěÚ Říčany za poskytnutou částku.

15.11.2017 22:11

V sekci Kalendář akcí naleznete termíny prodejů povolenek pro rok 2018.

crsricany.webnode.cz/kalendar-akci/

V sekci Informace naleznete informace k prodeji povolenek na rok 2018 a informace ke zpracování a odevzdávání povolenek za rok 2017.

crsricany.webnode.cz/informace/

 

16.09.2017 15:00

                                            

ČRS MO Říčany, z.s. vyhlašuje na základě žádosti MěÚ Říčany zákaz rybolovu na revíru 411 073 Říčanský potok 2 s platností od 16.9. 2017, z důvodu výlovu rybí obsádky a následné revitalizace této vodní plochy. Jedná se o plánovanou akci v rámci které bude odtěžen sediment ze dna nádrže, bude modelováno koryto potoka Rokytka nad nádrží, vytvořeno litorální pásmo v části nátoku rybníka a upraveno výpustní zařízení nádrže. Celá akce je plánována v zimním období s tím, že k optětovnému napuštění by mělo dojít v měsících březnu, nebo dubnu 2018.

03.07.2017 13:13

Návštěvníci okolí rybníka Marvánek se mohli v posledních několika týdnech setkat s nehezkým pohledem na jeho hladinu, kterou z velké části pokrývala vrstva rozkládajících se řas. Od možnosti koupání byli odrazeni vylepenou informací o přemnožení motolic, které zapřičiňují kožní problémy a následné alergie.

Vytváření řas a mikroorganizmů (planktonu, fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu) je standardní přírodní proces, ke kterému dodchází ve všech vodních prostředích. Může být umocněno splavováním živin do dané lokality (např. z polí, nebo odpadních vod). Pokud je nastaveno optimální biologické prostření, nedochází k negativním jevům, které jsou v současné době na rybníku viditelné. Mylnou představou je, že za přemnožení těchto organizmů může vysoké zarybnění, je tomu právě naopak, protože především ryby výše popsané organismy a řasy konzumují a vodu tak čistí. Naše organizace ovšem v současné době nemůže tyto vlivy nijak biologicky korigovat. V rámci dotačního titulu na odbahnění, který byl získán z programu Životního prostředí EU máme striktně dány mantinely pro nasazení rybí obsádky a tyto jsou z našeho pohledu více než směšné. Jedná se např. o možnost vysazení Kapra v max. váze 100 kg (1 dospělá ryba v průměru váží 2 - 3 kg), vysazení Perlína (jako původního rybího druhu), nebo Candáta vše max. váhách jednotek kilogramů ročně a to po dobu 10 let od revitalizace.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na ploše 2,13 ha, kterou Marvánek zaujímá není v možnostech stávající obsádky ryb biologickou masu živin odbourávat. Jediné co může zlepšit kvalitu vody jsou vytrvalejší deště, které řasu rozmělní, její sběr, případné zlepšení biologických faktorů v dalších letech. Na druhou stranu musíme konstatovat, že získat v dnešní době finance na revitalizace vodních ploch není jednoduché a tyto akce jsou dosti nákladné. Bohužel stávající stav je i z našeho pohledu neutěšený. 

Pro srovnání v Mlýnském rybníku, který je od letošního roku využíván jako sportovní revír a je nasazen rybí obsádkou v obvyklé míře k takovýmto jevům nedochází.

20.06.2017 12:53

ČRS získal na základě žádosti u Ministertsva Zemědělství výjimku pro 24 hodinový rybolov na vybraných revírech jednotlivých územních svazů. Jejich soupis uvádíme níže.

1 | 2 | 3 >>

Anketa

Jste spokojeni se zarybněním a prostředím nového revíru Mlýnský rybník?

Ano (0)
Ne (1)

Celkový počet hlasů: 1