Výroční členská schůze

09.04.2018 11:31

Pozvánka na Výroční členskou schůzi místní organizace ČRS z.s. v Říčanech, která se koná v sobotu dne 14. dubna od 8:30 hodin v restauraci SPORT v Říčanech.   

Program :

              A .  Výroční členská schůze :                                                          

 1. Zahájení VČS
 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Volba nového výboru MO a předsedy
 4. Zpráva o hospodářské činnosti organizace za rok 2017
 5. Zpráva jednatele za rok 2017
 6. Účetní uzávěrka za rok 2017
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Zpráva dozorčí komise za rok 2017
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 10. Zpráva rybářské stráže 2017
 11. Volba člena zastupujícího MO na úrovni ČRS
 12. Diskuse
 13. Usnesení z VČS

                     B. Pracovní členská schůze                                                  

 1. Výlovy, brigády
 2. Různé 
 3. Diskuse                      

                     C. Závěr VČS :

Nedostaví li se v určenou hodinu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později se stejným programem bez ohledu na počet přítomných.

 

S rybářským pozdravem                                                                      Petrův zdar ! 

              Pavel Novák, předseda MO